Kutuplar

Kanada’nın Arktika Politikası ( Bölüm VI)

1. Arktika Konseyi ve Kanada Arktika Konseyi, Arktika’da doğrudan veya dolaylı politika izlemek ve bilimsel araştırma yapmak isteyen ülkeler için en önemli kurum niteliğindedir. Bu nedenle de Arktika Konseyi, Arktik Bölge’yi daha iyi anlayabilmek için bilinmesi gereken bir kurumdur. Kanada için Arktika’daki çıkarlarını ve hükümranlık haklarını korumak ciddi bir önem taşımaktadır. Zaten bu nedenle de Kanada, (ileride de görüleceği gibi) …

Daha Fazla

Japonya ve Çin’in Kutup Politikaları

Günümüz dünyasında etkili olan küreselleşme, küresel ısınma ve benzeri gelişimler Arktik bölgesine olan ilgiyi son on yıl içinde arttırmıştır. Değişen dünya düzeni doğrultusunda Japonya da Kuzey Kutbu’na dair yeni politikalar geliştirmiş ve uygulamaya başlamıştır. Öncelikli olarak ekonomik çıkarlarını ön plana alan Japonya, Arktik ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye başlamış ve Arktik Konseyi’ne dahil olarak Mayıs 2013’ten itibaren bölge üzerinde etkili olan devletlerden …

Daha Fazla

Rusya’nın Arktika Politikası (Bölüm III)

NORVEÇ –  RUSYA ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIKLAR VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ ADINA YAPILAN ORTAK ÇALIŞMALAR   1.Norveç ve Rusya’nın Arktika Bölgesindeki Hak İddiaları  1.1.Rusya Federasyonu Beş Arktika devletinden Rusya için Arktika Bölgesi stratejik bir öneme sahiptir. Tarihsel bir güç olan Rusya, fiziksel konumunun sonucu olarak Kuzey Kutbu ile ilgili konularda baskın bir güç olmuştur.[1] Bölgedeki hak taleplerini hukuk kuralları çerçevesinde sürdürmeye çalışan Rusya, aşırı …

Daha Fazla

Kanada’nın Arktika Politikası (Bölüm V)

1. Kanada’nın 2007-2014 Yılları Arasında Arktik Bölge Bilim ve Teknoloji Yatırımları 1.1. Kanada’nın Kuzey Strateji Çerçevesinde Bilim ve Teknoloji  Yatırımları Kanada, “Kuzey Stratejisi’’[1] çerçevesinde özellikle 2007-2014 yılları arasında yaptığı yatırımlar ile önemli atılımlar gerçekleştirmiştir.  Kanada’nın birinci hedefi;   ülkenin Arktika üzerinde gelecekte daha fazla uzmanlığa ulaşmak ve bunun sonucunda “Kanada Arktik Politikası”  için doğru kararlar vermektir.  Bundan dolayı 2007-2014 dönemi içerisinde …

Daha Fazla

Arktik Yerel Halkları

Arktik Kutup Bölgesi, Arktik Beşlisi diye bilinen Amerika, Rusya, Kanada, Norveç ve Danimarka(Grönland) ülkeleriyle direkt olarak; İsveç, Finlandiya ve İzlanda ile de dolaylı olarak bağlantısı bulunan Kuzey Kutup Bölgesi’dir. Zengin yeraltı madenlerine sahip olması nedeniyle diğer ülkelerin de dikkatini çekmektedir. Aynı zamanda bölgede yaşayan yerli halklar da bulunmaktadır. Arktik Kutup Bölgesinde yaşayan Eskimolar, kendi içlerinde İniut adıyla bilinen ve yaklaşık …

Daha Fazla

Kanada’nın Arktika Politikası (Bölüm IV)

1.Kuzey Amerika’da Geleceğin Süper Gücü, Kanada Üst düzey bir A.B.D.’li coğrafyacıya göre, Kanada’daki küresel ticaret, tarım ve jeopolitik unsurları, “Kuzey Kıyıları”nın yükselişiyle birlikte iklim odaklı dönüşümün bir parçası olarak 40 yıl içinde büyük bir dünya gücü olarak ortaya çıkacak. UCLA bilim adamı Laurence Smith, önceden yaptığı arktik ekosistemler ve topluluklar üzerinde meydana gelen iklim değişikliğiyle ilgili çalışmalardan sonra ve küresel …

Daha Fazla

Rusya’nın Arktika Politikası (Bölüm II)

RUSYA’NIN ARKTİKA HALKLARI POLİTİKASI 1.Rusya’nın Bölgedeki Rolü ve Önemi Küresel Isınmayla beraber buzulların erimesiyle bölgede açılan deniz alanlarının bölgedeki aktörler arasında bir çekişmeye neden olduğu bilinmektedir. Bu aktörler özellikle ABD, Kanada, Rusya, Norveç, Finlandiya ve Danimarka’dır. Bu aktörler arasındaki en önemli çekişme kıta sahanlığı konusudur. Özellikle bölgedeki enerji kaynaklarına hakim olmak için devletler büyük çaba harcamaktadır. Rusya Federasyonu ise bölgedeki …

Daha Fazla

Kanada’nın Arktika Politikası (Bölüm III)

1. Kanada ile Danimarka Arasında Sınır Sorunu: Hans Adası Arktik Bölge’de maden yataklarının bulunması, devletler arasında stratejik çıkarların oluşmasına neden olmaktadır.[1]  Bu çıkar ilişkileri, özellikle beş kutup gücü (ABD, Kanada, Danimarka, Rusya ve Norveç)  arasındaki rekabeti,  siyasi restleşmelerle başlayıp diplomatik krizlere varan durumlara evrimleştirmektedir.  Bu restleşmelerin Arktik Bölge için en önemlilerinden biri;   Danimarka ile Kanada arasında yaşanmakta olan Hans Adası …

Daha Fazla

Siyasal Hayvan İnfografikleri

Siyasal Hayvan Ekibi Sizler için infografikler hazırladı. İlk infografiğimiz Arktika ve Antarktika ile alakalı. Umarız yararlı olur.

Daha Fazla

Rusya’nın Arktika Politikası (Bölüm I)

GİRİŞ Rusların tarihine bakıldığında Kuzey’e yönelik ilgisi çok eskilere dayanmaktadır.  Özellikle 9.yy da Kiev Devleti’nin kuruluşuyla Rusların Kuzey’e yönelik ilgisi daha da artmıştır. Bu ilgi zamanla devlet politikası haline gelmiş ve bölgeye yönelik keşifler her geçen gün hız kazanmıştır. Bu açıdan bölgeye yönelik yapılan ilk keşiflerin Ruslar tarafından yapılması şaşırtıcı değildir. Arktika Bölgesindeki topraklar; Rusya, Kanada, ABD ve İskandinav Ülkelerinin …

Daha Fazla