Türkiye

Gezi Yazıları: Balkan Turu Nasıl Başladı?

“Seyahat etme mikrobu size bir defa bulaştıktan sonra artık tedavisi yoktur. Hayatımın sonuna kadar bu mikropla mutlu bir şekilde yaşayacağımı bilmek çok güzel bir duygu!”  (Michael Palin) Ukrayna’dan döndükten sonra seyahat etme mikrobunu tüm benliğimde hissediyor, yurt dışında yaşadıklarımı yakınlarıma bir bir anlatıyordum. İçimdeki seyahat etme tutkusuna söz geçiremiyordum ve canım sürekli “yolda olmak” istiyordu. Çok da fazla düşünmeden sırt …

Daha Fazla

Kardak Krizi

Krizin başlangıcı,  iki ülkenin yaşadığı diğer krizlerin aksine, diplomatik olarak çıkmamıştır.  25 Aralık 1995 tarihinde “Figen Akad” isimli Türk bandralı bir yük gemisi, Kardak kayalıkları açıklarında karaya oturunca,  geminin kaptanı Türk ve Yunan sahil güvenliğinden yardım istemiştir.  Yardıma ilk cevap veren,  Yunan sahil güvenliği, devriye botlarıyla kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Türkiye ise Yunan devriye botlarının Türk karasularına girdiği gerekçesiyle Yunanistan’a nota …

Daha Fazla

Nüfusun Avrupa Birliği Üyeliğine Olumsuz Etkisi: Türkiye ile Polonya Karşılaştırması Özelinde Bir Değerlendirme

Giriş            Türkiye, Temmuz 1959 tarihinde Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET) yaptığı başvuru ile başladığı Topluluk/Birlik yapısına üye olma hedefini, yarım yüzyılı geçen  zamana rağmen, gerçekleştirememiştir. Bu başarısızlık durumu, hem Türkiye hem de Avrupa Topluluğu/Birliği açısısından büyük etkilere sebep olmuştur. Günümüzde Avrupa Birliği (AB) olarak varlığını sürdüren uluslarüstü örgütün tarihsel sürecine bakıldığında, üyelik süreci Türkiye’ninki kadar uzun süren başka bir devlete …

Daha Fazla

Atatürk’e Verilmeyen Yetki

29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte Cumhuriyet rejimi anayasa ile güvence altına alınmak istenir. 1924 yılının ilk aylarında Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni bir anayasanın yapılmasıyla uğraşmaktadır. 9 Mart 1924 tarihinde Yunus Nadi Bey, 1924 Anayasası tasarısını meclise sunar. Tasarının en çok tartışılan maddesi 25. maddedir. Tartışmalara yol açan 25. madde uyarınca “Meclis kendiliğinden seçimlerin yenilenmesine karar verebileceği gibi, …

Daha Fazla

Güneydoğu Anadolu Projesi ve Su Kaynaklarının Dış Politikadaki Kritik Rolü

Türkiye, Asya ve Avrupa kıtaları arasında bulunan ve jeopolitik olarak değer arz eden bir coğrafyada yer almaktadır. Bu coğrafya, her ne kadar çeşitli avantajlara sahip olsa da, yağış miktarına bakıldığında dünyanın en az yağış düşen bölgelerinden olan Orta Doğu’da da bulunduğundan dolayı, maalesef bir dezavantaj da sağlamaktadır. Yağış kıtlığı olan benzer bölgelerde yaşamı devam ettirebilmek için, eğer mevcutsa, bölgedeki akarsuları …

Daha Fazla

Bağımsızlığının 20. Yılında Azerbaycan

1980 sonrası Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) ekonomik, siyasi ve sosyal sorunlardan dolayı yaşadığı bozulmalar ve Karabağ sorununun derinleşmesi sonucu artan protestolardan kaynaklı millî mücadele bilinci, Azerbaycan’ın Halk Cephesi örgütlenmesine neden olmuştur. Bu örgüt, 28 Mayıs 1918’de Azerbaycan Devleti’nin iki yıllık serüveninde kurucu Mehmet Emin Resulzade’nin Halk Cephesi hareketinden aldığı fikrî temeller üzerinden eyleme geçmiştir. Dönemin şartlarında bu mücadele yıllarca …

Daha Fazla

Yeni Sosyal Hareketler

Toplumsal hareketler kimi zaman tarihin akışını değiştiren, etki eden rollerde görülmüştür. İnsanlık tarihinin toplumsal hareketler etkisinde kaldığı dönemlere bakıldığında ise tarih bu grupların aktörlerini ya kahramanlar ya da hainler olarak anmıştır. İşte bu yüzden sosyologlar eski toplumsal hareketlerin ve bu hareketlere bakışın son dönemde yetersiz kaldığını ve marjinal gruplar olarak görülen bu grupların artık eğitimli daha sıradan insanlardan oluşabildiğini savunmaya …

Daha Fazla

Avrupa Birliği Ders Notları II: Türkiye Vatandaşlığı Avrupa Birliği Modeline Uyuyor Mu?

Türk vatandaşlığı, Fransız milliyetçiliğinin siyasal olarak dahil edici modeli olan ‘’sözleşmeci siyasal vatandaşlık’’la, Alman milliyetçilik geleneğinin dışlayıcı özelliği olan ‘’etnik vatandaşlığın’’ bir bileşimidir. Bu karmaşık tanım Türkiye Cumhuriyeti’nin, Osmanlı tebaasını nasıl vatandaş haline getireceği problemini ortaya koyar. Ayşe Kadıoğlu’na göre, oluşturulan cumhuriyetçi vatandaşlık modeli, liberal bireyci boyutu dışlamaktadır ve “devlet, bireyden önce gelmektedir”. Cumhuriyetçi vatandaşlık modelinin özelliklerinden olan yasal eşitlik, tam …

Daha Fazla

Yorum Farkı: Yenikapı Demokrasi ve Şehitler Mitingi

Dünya basınında yer alan haberlerin devletlerin resmi televizyon ve radyo kanalları aracılığıyla ve bu kanalların web sitelerinden derlenen Yorum Farkı köşemizin bu yazıdaki konusu 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yakalanan sivil havanın taçlandırılması adına  düzenlenen ve meclisteki Halkların Demokratik Partisi (HDP) hariç tüm partilerin liderlerinin davet edilerek birliktelik mesajları verilen Yenikapı Demokrasi ve Şehitler Mitingi’dir. Yenikapı mitinginin uluslararası arenada çeşitli …

Daha Fazla

Türk ve Amerikan Tipi Başkanlık Sistemleri ve Bu Sistemler Arasındaki Farklar

Öncelikle belirtmek gerekir ki, son dönemlerde yaşanan olaylar sonrasında Türkiye’de başkanlık sisteminin uygulanacağı ve bu sistemin uygulanması için sürecin hızlanacağı açıktır. Amerikan başkanlık sistemi, yasama, yürütme ve yargı organlarının birbirlerinden çok kalın çizgilerle ayrıldığı bir sistemdir. Amerikan başkanlık sisteminde yasama organı olan Meclis ile yürütme organı olan Başkan, farklı günlerde halk tarafından seçilir. Parlamenter sistemde ise halk, yasama organı olan …

Daha Fazla