Bölgeler

Kasım, 2017

 • 9 Kasım

  Şerif Hüseyin ve Haşimî Ailesi

  Hz. Muhammet’in büyük dedesi olan Haşim’in soyundan gelen Haşimîler ya da Haşimoğulları, İslamiyet’in en saygın ailelerinden biridir. 20. yüzyılda Şerif Hüseyin ve oğullarının yaptıkları özellikle Orta Doğu’nun tarihinde önemli bir yere sahiptir. Haşimîlerin Kökeni Hz. Muhammet’in 632 yılında ölmesi üzerine kendisinin soyundan gelenler farklı onursal unvanlar edinmeye başladılar. Bu unvanlardan birisi de “şerif” idi. Şerif unvanını alanlar arasında Mekke şerifleri, …

Ekim, 2017

 • 24 Ekim

  Güney Afrika’nın Arka Bahçesi: Svaziland

  C:\Users\ortak\Downloads\IMG_0350.JPG

  Johannesburg’da (Güney Afrika’da) havaalanında yaşadığımız çeşitli sorunları halletmemizin ardından Mbabane’ye gitmek üzere uçağa doğru hareketlendiğimizde bir şeylerin normal olmadığını fark etmiştim. Uçağa giderken kamp çantamı sırtıma almıştım ve görevli, çantamın el bagajı için büyük olduğunu yanıma alamayacağımı söylemişti. Bununla birlikte çantamı yanıma alırsam uçağa sığmadığı taktirde, çantamın aşağıya konabileceğini de eklemişti. Ben de çantamı bu nedenle yanıma aldım. Ancak uçağın …

 • 19 Ekim

  Rusya’nın Avrupa Projesi: Avrupa Birliği’ne Bir Karşı Güç Mü?

  16 Ekim pazartesi günü, Ukrayna’nın doğusundaki çatışmalara gönüllü olarak katılan Rus vatandaşlarına saygı sunmak amacıyla Rus şehri Rostov-na-Donu’da bir anıtın açılışı yapıldı. Böylece Rusya, uluslararası alandaki tüm karşı çıkışlara rağmen katıldığı Ukrayna’daki iç savaşa katılan gönüllülerini yüceltmekten geri kalmadığını gösterdi. Aslında açılışı yapılan bu anıt, Rus rejimi tarafından iyi düşünülmüş bir stratejinin bir parçası. Avrupalı devletler tarafından kendisine uygulanan ekonomik …

Temmuz, 2017

 • 20 Temmuz

  Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 43. Yıldönümü

  Giriş Kıbrıs Sorunu, uluslararası ilişkilerde Soğuk Savaş’ın bitiminden önce başlamış olan ve günümüzde de devam eden bir anlaşmazlıktır. Bu anlamda, uluslararası sistemin dönüşümü ve bu sistemin içerisindeki aktörlerin yaşadıkları değişime rağmen, Kıbrıs Sorunu çözüme kavuşmuş bir konu değildir. Bu çalışmada, Kıbrıs Sorunu’nun tarihî gelişimi içerisinde önemli bir yere sahip olan 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı incelenmeye çalışılacaktır. Çalışmada, Kıbrıs …

 • 14 Temmuz

  İkinci Dünya Savaşı’nın Başlangıç Tarihi

  Her ne kadar Avrupa’da genelde Eylül 1939 tarihi İkinci Dünya Savaşı’nın başlangıç tarihi olarak akıllarda kalsa da, çatışmalar aslında daha önce 1937 yılında Çin ile Japonya arasında başladı. Avrupalılar için İkinci Dünya Savaşı, 1 Eylül 1939 tarihinde Nazi Almanya’sının Polonya’yı ilhak etmesi sonrasında, Fransa ve İngiltere’nin Hitler’e savaş ilan etmesi ile başlamıştır. Ancak 1939-1945 Savaşı’ndan bahsetmektense 1937-1945 Savaşı’ndan bahsetmemiz daha …

Nisan, 2017

 • 2 Nisan

  Fransa’nın Coğrafi Hedefleri

  Fransa, Batı Avrupa’da bulunan bir ülkedir. Ülkenin güneyi Alp Dağları, Pireneler ve Akdeniz ile; kuzeyi ve batısı Atlantik Okyanusu ile; doğusu ise Ren Nehri, alçak olan Ardenler, Vosges Dağları ve Jura Dağları ile çevrilmiştir. Dağlar, nehirler ve denizler Fransa’yı Kuzey Avrupa Ovası dışında kalan her noktada kapatarak korumuştur. Bunun bir sonucu olarak Fransa’nın başlıca coğrafi hedefi, tarih boyunca saldırıların geldiği …

 • 1 Nisan

  L’Union européenne, les États membres et le terrorisme

  Le terrorisme n’est pas un phénomène nouveau, il existait déjà concrètement au 1er siècle avec les Zélotes et s’est développé depuis. Le terrorisme et les moyens qui sont engagés à ses fins sont très évolutifs, l’utilisation des avions durant les attentats du 11 septembre 2001 en est exemple. Les recherches effectuées en matière de terrorisme montrent deux choses importantes : …

Mart, 2017

 • 18 Mart

  Moğolistan’ın Coğrafi Hedefleri

  Moğolistan’ın denize kıyısı yoktur ve günümüzde, komşuları Rusya ve Çin arasında sıkışmış durumdadır. Moğolistan’ın büyük bir kısmı yayladır, ancak ülkenin batısında bulunan Altay Dağları, Moğolistan’ın en yüksek noktasını oluşturur. Bu yükseklik 4200 metreden fazladır. Ülkenin güney sınırında ise Gobi Çölü uzanmaktadır. Moğolistan’ın en belirgin coğrafi unsuru, ülkeye hem fırsat sunan, hem de ülkeyi savunmasız kılan geniş stepleridir. Cengiz Han önderliğinde …

 • 11 Mart

  Atatürk’e Verilmeyen Yetki

  29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte Cumhuriyet rejimi anayasa ile güvence altına alınmak istenir. 1924 yılının ilk aylarında Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni bir anayasanın yapılmasıyla uğraşmaktadır. 9 Mart 1924 tarihinde Yunus Nadi Bey, 1924 Anayasası tasarısını meclise sunar. Tasarının en çok tartışılan maddesi 25. maddedir. Tartışmalara yol açan 25. madde uyarınca “Meclis kendiliğinden seçimlerin yenilenmesine karar verebileceği gibi, …

 • 5 Mart

  Üçüncü Dalga Teorisi ve Avrupa Birliği’nin Akdeniz Genişlemesi

  Avrupa Birliği (AB) Akdeniz Genişlemesi, Birleşik Krallık, İrlanda ve Danimarka’yı kapsayan ilk genişlemenin ardılıdır. Genişleme, çalışmamıza konu olan Portekiz, İspanya ve Yunanistan’ı kapsar. 1981’de Yunanistan’ın ardından 1986’da İspanya ve Portekiz, Birlik’e dâhil edilmiştir. Yunanistan’ın daha önce dâhil olmasının temel sebebi, İspanya ve Portekiz’in aksine, aynı Türkiye gibi 1961’de İşbirliği Anlaşması’nı imzalamasıdır. Bu anlaşma 1967’de Albaylar Cuntası’nın ilanıyla askıya alınmıştır. Yunanistan’ın …