Etiket Arşivleri:

Rusya’nın Avrupa Projesi: Avrupa Birliği’ne Bir Karşı Güç Mü?

16 Ekim pazartesi günü, Ukrayna’nın doğusundaki çatışmalara gönüllü olarak katılan Rus vatandaşlarına saygı sunmak amacıyla Rus şehri Rostov-na-Donu’da bir anıtın açılışı yapıldı. Böylece Rusya, uluslararası alandaki tüm karşı çıkışlara rağmen katıldığı Ukrayna’daki iç savaşa katılan gönüllülerini yüceltmekten geri kalmadığını gösterdi. Aslında açılışı yapılan bu anıt, Rus rejimi tarafından iyi düşünülmüş bir stratejinin bir parçası. Avrupalı devletler tarafından kendisine uygulanan ekonomik …

Daha Fazla

Moğolistan’ın Coğrafi Hedefleri

Moğolistan’ın denize kıyısı yoktur ve günümüzde, komşuları Rusya ve Çin arasında sıkışmış durumdadır. Moğolistan’ın büyük bir kısmı yayladır, ancak ülkenin batısında bulunan Altay Dağları, Moğolistan’ın en yüksek noktasını oluşturur. Bu yükseklik 4200 metreden fazladır. Ülkenin güney sınırında ise Gobi Çölü uzanmaktadır. Moğolistan’ın en belirgin coğrafi unsuru, ülkeye hem fırsat sunan, hem de ülkeyi savunmasız kılan geniş stepleridir. Cengiz Han önderliğinde …

Daha Fazla

Amerika Birleşik Devletleri Denizlerden Ne İstiyor?

Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) yeni başkanının dışişleri sorumlusundan (Rex Tillerson) Çin’in bam teline dokunan ve bir açıklama geldi. Söz konusu açıklama tam olarak “Çin’in, Güney Çin Denizi’ndeki yapay adalarına erişiminin engellenmesi gerektiğinden” bahsediyordu. [1] Bu da dolaylı olarak Çin’in, Güney Çin Denizi’nden atılması gerektiği anlamına geliyordu. Hatırlarsanız geçen yılın sonlarına doğru, o dönemde “Seçilmiş Başkan” olan Donald Trump’tan Çin’i geren …

Daha Fazla

Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)

Şangay İşbirliği Örgütü Künyesi Dışişleri Bakanlığı’nın kendi sayfasında örgütün amacı ve göreviyle ilgili künyesi şu şekildedir: Örgütün Amacı: Üye ülkeler arasında karşılıklı güven, iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın korunması için ortak çaba sarfedilmesi, terörizm, köktencilik, ayrılıkçılık, örgütlü suçlar ve yasadışı göçle ortak mücadele edilmesi, ayrıca siyaset, ekonomi, bilim ve teknoloji, kültür ve eğitim, enerji, …

Daha Fazla

Rus Azınlıkları ve Çeçenistan Sorununun Bu Bağlamda Değerlendirilmesi

Birleşmiş Milletlere göre azınlık tanımı şöyle yapılmaktadır: “Etnik, dil ya da din yönünden bir takım özellikleriyle başka gruplardan ayrılan, ülke nüfusunun yarısından azını oluşturan, egemen grup içinde yer almayan, içinde yaşadığı ülke devletinin yurttaşı olan, kendi içinde dayanışması, özelliklerini sürdürme ortak iradesi bulunan ve çoğunlukla gerçekte (de facto) ya da hukuken (de jure) eşitlik arayan bir grup”[1] olarak ifade edilir. …

Daha Fazla

Rusya’nın Coğrafi Hedefleri (Video)

Rusya’nın Coğrafi Hedefleri (Video)

Daha Fazla

Kırgızistan’ın Coğrafi Hedefleri (Video)

Orta Asya’nın güneydoğu köşesinde bulunan Kırgızistan’ın Çin, Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan ile sınırı bulunmaktadır. Kırgızistan’ın denize kıyısı yoktur ve neredeyse tamamen dağlık bir arazisi vardır. Bu da ülkenin ekonomik açıdan büyümesini zorlaştırmaktadır. Ülkenin altın gibi bazı yer altı zenginlikleri vardır. Ancak ülkenin önemli miktarda petrol veya doğal gaz gibi kaynakları bulunmamaktadır. Bu nedenle Kırgızistan, dönemin Sovyetler Birliği içerisinde yer alan …

Daha Fazla

İran’ın Coğrafi Hedefleri (Video)

İran, İslam dünyasının kavşağında bulunmaktadır. Orta Doğu’yu, Kafkaslar’ı ve Orta ve Güney Asya’yı oluşturan İran, coğrafi konumunun faydalarını ve risklerini dengeleyebilmek için mücadele vermektedir. İran’ın merkezi, Batı Zagros Dağları’nda bulunmaktadır. Bu güvenli coğrafyadan Pers İmparatorluğu doğmuş ve İran’ın dağlık topoğrafyasına; önce Elburz Dağları’na ve Güney Zagros Dağları’na, daha sonra da İran Platosu’nun büyük bir kısmına yayılmıştır. İran’ın başlıca coğrafi hedefi, …

Daha Fazla

Ukrayna’nın Coğrafi Hedefleri

Ukrayna ile ilgili genel ve basit bilgilerin yer aldığı ve tarafımızdan altyazısı eklenen video. Siyasal Hayvan ekibi size iyi seyirler diler. Bir şeyler öğrenmeniz dileğimizle. Bizi Facebook ve Twitter Hesaplarımızdan Takip Etmeyi Unutmayın!

Daha Fazla

Kanal İstanbul Projesi Boğazlar’ın Önemini Etkiler mi?

Kanal İstanbul Projesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim öncesi vaatlerinden biri olarak karşımıza çıkmış, daha sonrasında bu projenin aslında Ecevit zamanında da hatta Osmanlı zamanında da konuşulduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştır. Kimileri ise bu çılgın projeyi, gündemi değiştirme aracı olarak görmüştür. Tüm bunların yanı sıra, bilim insanları bu konuda çeşitli hukuki ve çevresel sorunlar dile getirmiş ve görüş bildirmişlerdir. Bu görüşler ışığında ise ortaya …

Daha Fazla