Etiket Arşivleri:

Rusya’nın Avrupa Projesi: Avrupa Birliği’ne Bir Karşı Güç Mü?

16 Ekim pazartesi günü, Ukrayna’nın doğusundaki çatışmalara gönüllü olarak katılan Rus vatandaşlarına saygı sunmak amacıyla Rus şehri Rostov-na-Donu’da bir anıtın açılışı yapıldı. Böylece Rusya, uluslararası alandaki tüm karşı çıkışlara rağmen katıldığı Ukrayna’daki iç savaşa katılan gönüllülerini yüceltmekten geri kalmadığını gösterdi. Aslında açılışı yapılan bu anıt, Rus rejimi tarafından iyi düşünülmüş bir stratejinin bir parçası. Avrupalı devletler tarafından kendisine uygulanan ekonomik …

Daha Fazla

Fransa’nın Coğrafi Hedefleri

Fransa, Batı Avrupa’da bulunan bir ülkedir. Ülkenin güneyi Alp Dağları, Pireneler ve Akdeniz ile; kuzeyi ve batısı Atlantik Okyanusu ile; doğusu ise Ren Nehri, alçak olan Ardenler, Vosges Dağları ve Jura Dağları ile çevrilmiştir. Dağlar, nehirler ve denizler Fransa’yı Kuzey Avrupa Ovası dışında kalan her noktada kapatarak korumuştur. Bunun bir sonucu olarak Fransa’nın başlıca coğrafi hedefi, tarih boyunca saldırıların geldiği …

Daha Fazla

Üçüncü Dalga Teorisi ve Avrupa Birliği’nin Akdeniz Genişlemesi

Avrupa Birliği (AB) Akdeniz Genişlemesi, Birleşik Krallık, İrlanda ve Danimarka’yı kapsayan ilk genişlemenin ardılıdır. Genişleme, çalışmamıza konu olan Portekiz, İspanya ve Yunanistan’ı kapsar. 1981’de Yunanistan’ın ardından 1986’da İspanya ve Portekiz, Birlik’e dâhil edilmiştir. Yunanistan’ın daha önce dâhil olmasının temel sebebi, İspanya ve Portekiz’in aksine, aynı Türkiye gibi 1961’de İşbirliği Anlaşması’nı imzalamasıdır. Bu anlaşma 1967’de Albaylar Cuntası’nın ilanıyla askıya alınmıştır. Yunanistan’ın …

Daha Fazla

İzlanda’nın Coğrafi Hedefleri

İzlanda bir ada ülkesi olup, Kuzey Atlantik Okyanusu ile Arktik Okyanusu’nun kesiştiği bir noktada bulunmaktadır. İzlanda topraklarının büyük bir kısmı, üzerinde yaşanamaz durumdadır. Adanın iç kesiminde bulunan ve İzlanda Dağlık Arazisi (Icelandic Highlands) olarak bilinen bölge buzullardan, volkanlardan ve lav yataklarından oluşmaktadır. İzlanda’nın 330 binlik nüfusunun üçte ikisi, ülkenin başkenti ve en büyük şehri olan Reykjavik etrafındaki alçak bölgelerde yaşamaktadır. …

Daha Fazla

Avrupa Birliği Ders Notları III: Avrupa Birliği Karar Alma Süreçlerinde Açık Koordinasyon ve Güçlendirilmiş İş Birliği Yöntemi

“Açık koordinasyon yöntemi“, Avrupa Birliği’nin olağan yasama usullerinden farklı bir yöntem olarak 1990’lı yılların başlarında ortaya çıkmıştır. Komisyon’un yasa teklifi yaptığı, Konsey ve Parlemento’nun ortaklaşa kararlar aldığı olağan yasa usulü gibi bağlayıcı bir yöntem değildir. Topluluk hedeflerinin daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla ortaya konulan bu yöntem, Mart 2000 tarihindeki Lizbon Zirvesi’nde temel hatlarıyla ortaya konulmuştur. Burada belirtilmesi gerekir ki …

Daha Fazla

Avrupa Birliği Ders Notları II: Türkiye Vatandaşlığı Avrupa Birliği Modeline Uyuyor Mu?

Türk vatandaşlığı, Fransız milliyetçiliğinin siyasal olarak dahil edici modeli olan ‘’sözleşmeci siyasal vatandaşlık’’la, Alman milliyetçilik geleneğinin dışlayıcı özelliği olan ‘’etnik vatandaşlığın’’ bir bileşimidir. Bu karmaşık tanım Türkiye Cumhuriyeti’nin, Osmanlı tebaasını nasıl vatandaş haline getireceği problemini ortaya koyar. Ayşe Kadıoğlu’na göre, oluşturulan cumhuriyetçi vatandaşlık modeli, liberal bireyci boyutu dışlamaktadır ve “devlet, bireyden önce gelmektedir”. Cumhuriyetçi vatandaşlık modelinin özelliklerinden olan yasal eşitlik, tam …

Daha Fazla

Bratislava’da Gerçekleşen Avrupa Birliği Toplantısı ve Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP)

Brexit sonrasında Avrupa Birliği’nin (AB) geleceğine ilişkin karar alabilmek için AB üyesi 27 devlet (Britanya dışında kalan üyeler) Slovakya’nın başkenti Bratislava’da 16 Eylül 2016 tarihinde bir araya geldi. Söz konusu toplantı, Haziran 2016’nın sonunda kararlaştırılmıştı. 14 Eylül 2016 tarihinde yaptığı bir konuşmasında AB’nin ön plâna çıkan konularını (ve böylece Slovakya’da ele alınacak konuları), Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker şu şekilde belirtmişti: …

Daha Fazla

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın “Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması” Üzerine Yaptığı Konuşma

Avrupa Birliği (AB) ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında imzalanması plânlanan ve her iki uluslararası aktör arasında ortak bir pazar kurmayı amaçlayan Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)) Anlaşması’nı, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, bu koşullar altında en azından ABD Başkanı’nın başkanlık süresi bitinceye kadar imzalamayacaklarını 30 Ağustos 2016 tarihinde Paris’te yaptığı bir konuşma sırasında belirtti. …

Daha Fazla

9 Mayıs Avrupa Günü

II.Dünya Savaşı sonrasında temel amacı Avrupa kıtasında barışı sağlamak ve böylece Avrupa bütünleşmesi sağlamayı hedefleyen bir proje olan Avrupa Birliği fikri, somut anlamda ilk olarak 9 Mayıs 1950 tarihinde somut bir deklarasyonla açıklanmıştır. O dönemdeki ismiyle Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) (1952), Roma Antlaşması’yla Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)(1958)  olan barış projesi, günümüzdeki ismi olan Avrupa Birliği’ne ise 1992 yılında …

Daha Fazla

Avrupa Birliği’nin İnşacılık Temelinde Değerlendirilmesi

Giriş Uluslararası ilişkiler teorileri içerisinde inşacılık, Avrupa bütünleşmesi için birçok çıkarımda bulunmuştur. Bu çıkarımları realizm-idealizm tartışmasındaki gibi kesin çizgilerle çizemese de, özellikle Alexander Wendt’in çalışmalarında ortaya çıkan kimlik, çıkarlar ve eylemlerle açıklanmıştır. İnşacılığın “kimlik” kavramıyla ifade edilmesi, aslında Avrupa bütünleşmesinin tarihine baktığımız zaman da karşımıza çıkmaktadır. Tarihsel açıdan II.Dünya Savaşı sonrasında temel amaç olarak Avrupa kıtasında çatışmaları ve savaşları sona …

Daha Fazla