Etiket Arşivleri:

Kanal İstanbul Projesi Boğazlar’ın Önemini Etkiler mi?

Kanal İstanbul Projesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim öncesi vaatlerinden biri olarak karşımıza çıkmış, daha sonrasında bu projenin aslında Ecevit zamanında da hatta Osmanlı zamanında da konuşulduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştır. Kimileri ise bu çılgın projeyi, gündemi değiştirme aracı olarak görmüştür. Tüm bunların yanı sıra, bilim insanları bu konuda çeşitli hukuki ve çevresel sorunlar dile getirmiş ve görüş bildirmişlerdir. Bu görüşler ışığında ise ortaya …

Daha Fazla

9 Mayıs Avrupa Günü

II.Dünya Savaşı sonrasında temel amacı Avrupa kıtasında barışı sağlamak ve böylece Avrupa bütünleşmesi sağlamayı hedefleyen bir proje olan Avrupa Birliği fikri, somut anlamda ilk olarak 9 Mayıs 1950 tarihinde somut bir deklarasyonla açıklanmıştır. O dönemdeki ismiyle Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) (1952), Roma Antlaşması’yla Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)(1958)  olan barış projesi, günümüzdeki ismi olan Avrupa Birliği’ne ise 1992 yılında …

Daha Fazla

Avrupa Birliği ve Federalizm

Federalizm, Avrupa Birliği bütünleşme tarihinin başlangıcından itibaren varlığını sürdüren bir kavramdır. Uluslararası ilişkiler teorileri arasında bulunsa da, alanın uzmanları tarafından bir teori olarak görülmememiştir. Bunun nedeni, federalizmin bir devlet sistemi olarak kendisine mevzuatlarda yer bulmasıdır. Örneğin; Almanya Federal Cumhuriyeti’nin  Anayasası’nın 20.maddesinde ‘’Almanya Federal Cumhuriyeti, demokratik ve sosyal bir federal devlettir’’ ifadesi yer almaktadır. (Adalet Bakanlığı, 2011: 223)  Ulus devletler, yukarıdaki …

Daha Fazla

Mülteci Krizi: Suriye – Taraflar ve Mağdurlar

2015 yazında, Avrupa, 2.Dünya Savaşından bu yana yaşanan en büyük göçmen akımına tanıklık etti. Neden? Bunun asıl nedeni dünya çapında toplamdaki Suriyeli mülteciler. Suriye, 10.000 yıldır bereketli topraklara sahip Ortadoğu ülkesidir. 2011’de Arap Baharı oluncaya kadar 1960’dan beri Al-Esad ailesi tarafından yönetiliyordu ve bir çok rejim bu sürede devrildi. Ama Esed istifa etmeyi reddetti ve acımasız bir iç savaş başlattı …

Daha Fazla

Avrupa Birliği ve Çifte Çoğunluk Sistemi

Anayasal Antlaşma’nın Fransa ve Hollanda tarafından referandumla reddedilmesinden sonra,  Avrupa Birliği yeni bir antlaşmanın oluşturulması konusunda anlaşmıştır.  Avrupa Birliği’nin kurumsal yapısında birtakım değişikliklere neden olacak bir antlaşma için 18-19 Ekim 2007 tarihinde yapılan Gayrı-Resmi Zirve’de uzlaşan AB Devlet ve Hükümet Başkanları, 13 Aralık 2007 tarihinde Lizbon Antlaşması’nı imzalamışlardır.[1] Onay süreçlerinin tamamlanmasından sonra, 1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren Antlaşma’nın getirdiği …

Daha Fazla

Adım Adım Türkiye’de Göçmen Trafiği (Video)

Adım Adım Türkiye’de Göçmen Trafiği (Bu video Al Jazeera tarafından yapılmıştır.)

Daha Fazla

Japonya ve Çin’in Kutup Politikaları

Günümüz dünyasında etkili olan küreselleşme, küresel ısınma ve benzeri gelişimler Arktik bölgesine olan ilgiyi son on yıl içinde arttırmıştır. Değişen dünya düzeni doğrultusunda Japonya da Kuzey Kutbu’na dair yeni politikalar geliştirmiş ve uygulamaya başlamıştır. Öncelikli olarak ekonomik çıkarlarını ön plana alan Japonya, Arktik ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye başlamış ve Arktik Konseyi’ne dahil olarak Mayıs 2013’ten itibaren bölge üzerinde etkili olan devletlerden …

Daha Fazla

Avrupa Mülteci Krizi ve Suriye (Video)

Kaynak : In a Nutshell – Kurzgesagt

Daha Fazla

Enerji ve Avrupa

1. Enerjisel Risklerin Devletler İçin Önemi Enerji arzını sağlayabilmek, bir devletin gerek ekonomik, gerekse de sosyal sürdürülebilirliği için olmazsa olmazdır. Öyle ki 1973 ve 1979 krizleri sonrasında, dış petrole bağımlı devletlerin yaşadıkları sorunlar, bize enerjinin önemini güzel bir biçimde göstermektedir. Yine, birden fazla kez yaşanan Ukrayna krizi esnasında, Avrupa’ya giden gazın kesilmesi ile soğuk kışa teslim olan Avrupa devletleri, zor …

Daha Fazla

Enerjinin Etkin Kullanımı ve Risklerin Önemi

Enerjinin etkin kullanımı aslında başka bir enerji kaynağı olarak sunulabilecek derecede önemli bir uygulamadır. IEA, enerjinin etkin kullanımını, enerji tüketimini yönetebilme ve gerekirse dizginlemek şeklinde betimlemektedir. Burada önemli olan, enerjinin etkin kullanımını, daha az enerji kullanmak ile karıştırmamaktır. Aynı miktarda daha fazla iş yapmak, enerjinin etkin kullanımını daha iyi açıklar niteliktedir.[1] Enerjinin etkin kullanımı daha çok binalarda, taşımacılıkta ve endüstride …

Daha Fazla